Panáčci – Hajany

je dětská skupina pro 24 dětí ve věku od 1 roku do 6 let. Jsme otevřeni od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 16:30 hod., pátek od 7:30 do 16:00 hod..  Případně dle individuální domluvy. Naše tety s několikaletou praxí pečují o Vaše děti s láskou a radostí. U dětí podporujeme samostatnost, kreativitu a vlastní projev. Pokud to je v našich možnostech, snažíme se maximálně naplnit Vaše požadavky.

Při každém předávání dítěte se snažíme s rodiči reflektovat den Vašeho dítěte. Naším přáním je, aby se děti u nás cítily dobře a rády se k nám vracely.

Dětská skupina Hajany je projekt podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a je evidován pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014243. Díky projektu je v provozu dětská skupina pro veřejnost podle zákona č.247/2014 Sb. pro 24 dětí. Projekt je realizován v období do 30.6.2020 na adrese Hajany č.p. 203.

Poskytovatel:
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Starobrněnská 690/20
602 00 Brno
IČ: 26657341, DIČ: CZ26657341

Stravování

Stravu zajišťujeme dovozem obědů od externího dodavatele Rozvoz FiLii. Svačinky dováží Rozvoz FiLii, nebo si je připravujeme sami (v tom případě se svačinky tepelně neupravují). Dopolední svačinka je podávána mezi 9:15 – 9:30, kdy si společně sedneme a s chutí jíme. Oběd podáváme mezi 11:30 – 12:00. Druhá svačinka je podávána po spaní cca ve 14:30. Součástí každodenní stravy je ovoce či zelenina. Pitný režim je samozřejmostí.

Program

Program naplňujeme tak, aby vyhovoval zejména věku dětí a skupině jako celku. Harmonogram upravujeme podle aktuálního naladění skupiny a podle počasí. Děti se u nás mohou těšit na společné zpívání, tancování a tvoření, nezapomínáme ani na volnou hru. Nenásilnou formou se učíme poznávat svět kolem nás. Samozřejmostí je, že si po sobě vždy uklízíme.

Venkovní aktivity

Procházky venku s poznáváním okolního světa jsou na každodenním pořádku, pokud není počasí extrémně ošklivé, proto prosím dětem nezapomeňte přibalit holínky a pláštěnku. Není nad chození v kalužích. 🙂

Kromě procházek využíváme také vlastní zahradu, kde se mohou děti volně pohybovat, hrát si s míčem a hračkami, využívat pískoviště či pečovat o rostliny.

Pravidelné měsíční hlídání
20 dnů v měsíci5 500 Kč
16 dnů v měsíci4 800 Kč
12 dnů v měsíci4 300 Kč
8 dnů v měsíci3 900 Kč
Dokumenty
Dokumenty naleznete zde
Přihlášku do dětské skupiny naleznete zde


Číslo účtu pro zasílání školkovného je 350793004/2700.