Již devět let podporujeme rodiče a především maminky v jejich úsilí o poskytnutí kvalitní a láskyplné péče dětem i sami sobě.

panacci-logo_web

Kdo jsme a co děláme

Jsme nezisková organizace Nebuď sama, z. s., která vznikla v roce 2015 jako reakce na potřebu poskytnout kvalitní péči dětem a společenství rodičům. Dnes provozujeme 8 dětských skupin a 2 ve spolupráci v Brně a okolí a podporujeme ženy v jejich osobním růstu. Našimi zásadami je respektování individuality dítěte, emoční pohoda, hravost a citlivý výběr aktivit s ohledem na možnosti a potřeby dětí.

Jsme sebevědomá a hrdá organizace, která si váží důvěry všech rodičů. S rodiči vytváříme partnerský vztah postavený na důvěře a otevřené komunikaci. Naše tety průběžně vzděláváme, vedeme a podporujeme jejich silné stránky. Každá naše skupina ctí a naplňuje zásady Panáčků a zároveň je odrazem lidí, kteří v ní tráví nejvíc času – dětí a tet. 

Naše aktivity

dětské skupiny ve spolupráci

Naše hodnoty

Pohoda dětí

Dítě je vždy na prvním místě - z pohledu bezpečnosti, emočního přijetí a podpory. Tety o děti pečují s respektem a ohledem k jejich momentálním potřebám a možnostem.

Všestrannost

Děti si u nás každý den zazpívají, zaříkankují, dostanou dost prostoru pro volnou hru, tvoří, jsou na čerstvém vzduchu. Během roku shlédnou divadlo, navštíví koníky, vaří, cvičí, slaví.

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pro nás a naši práci důležití partneři. Nasloucháme jejich přáním, obavám, vycházíme jim vstříc v nastavení individuální péče o jejich děti a respektujeme jejich možnosti.

Máte otázky?

Kontaktujte nás.

+420 777 461 825 / panacci@panacci.eu / Gabriela Pospíšilíková

Co o nás říkají rodiče

Spokojené děti, spokojení rodiče

Hrátky a říkanky

Kamarád

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím

po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,

a všichni se máme rádi.

Zajíček v své jamce

Sedí sám, sedí sám,

Ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati,

Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč.

Leze, leze brouk 

Leze, leze brouk, 

vítr do něj fouk. 

Otočil se dokola,

zavolejte doktora.

Haló, převalil se brouk!

Otáčej se kolotoči

Kdo se veze, kulí oči

Otáčej se sem,

Otáčej se zpět,

Uvidíme celý svět.